Podpora z dotačního programu

Projekt „Vybavení spolkového zařízení“ je spolufinancován Evropskou unií.
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Podbrdsko, z.s.

Popis a cíl - Tento projekt navazuje na naši dlouhodobou kulturní činnost a snahu o zkvalitnění zázemí námi pořádaných volnočasových aktivit pro děti a mládež a také kulturních akcí.

Projekt rozšiřuje a obnovuje vybavení spolku.
Pořídili jsme Velkoprostorový historický stan, 2 dobové stany, nůžkový stan, zvukovou aparaturu, 5 pivních setů a elektrorozvody.

"