Rok 2021

Slavnost královny Johanky

Kvůli pandemii koronaviru bylo na začátku roku rozhodnuto, že se naše tradiční a srdcová akce, Slavnost královny Johanky, neuskuteční. V polovině května se však ukazuje, že by vládní opatření měla povolit konání akce v menším rozsahu. Rozhodli jsme se, že v šibeničním termínu připravíme akci, na kterou se všichni tak moc těší po více než roce v karanténě – kulturní akce pod širým nebem. Navzdory čekaným i nečekaným překážkám jsme za pomoci partnerských spolků dali dohromady poměrně bohatý program. Na nádvoří zámku probíhaly celodenní hry a řemesla pro děti, doplněné šermířskými výstupy Družiny Zámku Růže. Odpolední divadelní představení Fabián pak uvedl Březnický a rožmitálský divadelní spolek

Rok 2021

Svatohorská šalmaj

Svatohorská šalmaj je historická slavnost pořádaná každoročně městem Příbram. Jedná se o festival historickým tržištěm, řadou hudebních a divadelních představení, a mnoha aktivitami pro děti i dospělé.

Rok 2021

Škola šermu – příměstský tábor

Škola šermu je dobrodružný pětidenní příměstský tábor s více než desetiletou tradicí. Chlapci i dívky se během týdne přesunují do historických událostí ale i fantastických světů. Letos se tábor nesl v duchu Starých pověstí českých. Na výpravě dějinami raného středověku děti poznaly, jak se žilo obyčejnému lidu i mocným panovníkům. Setkaly se s dávnými postavami, které známe z pověstí a legend, ale i s těmi, na které historické knihy již zapomněly. Díky kostýmům, kulisám, rekvizitám, a hlavně příběhu děti prožily kapitoly z

Ostatní roky